PROJEKT PARK HRUŠOV II.

Projekt Park Hrušov II. byl dokončen a slavnostně otevřen pro veřejnost v září 2012.

Po realizaci byl propojen s Parkem Hrušov I., se kterým těsně sousedí, a který byl spolufinancován z fondů Evropské unie a byl dokončen v roce 2008.

Realizace projektu Park Hrušov II. trvala o něco déle než rok a náklady přesáhly 16 milionů korun. Náklady na realizaci byly kryty z rozpočtu městské části Štěrboholy, státního rozpočtu a z 85% prostředků Evropské unie, jmenovitě z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.

Před realizací projektu bylo území v dezolátním stavu, zůstaly zde zbytky chatek, ve kterých se postupem času začali zabydlovat bezdomovci. Území bylo plné odpadu a postupně se začínalo měnit v „černou“ skládku. Nezjištěné osoby zavážely území vším od komunálního odpadu, přes elektroodpad, až po stavební suť, a to i přesto, že bylo celé území oploceno a zřetelně vyvěšena informace o zákazu skládkování.

Před realizací Před realizací

Hlavním cílem a snahou radnice městské části Štěrboholy bylo odstranění ekologické zátěže, která se na území po zrušení zahrádkářských kolonií nacházela a následné vytvoření nového sportovně rekreačního prostoru pro obyvatele a návštěvníky městské části Praha Štěrboholy. Toto se stalo také hlavním cílem projektu Park Hrušov II.

V rámci tohoto projektu byly na ploše 22 020 m2 bývalých zahrádkářských kolonií vystavěny dvě in-line dráhy. Menší kruhová dráha je určena pro malé bruslaře a začátečníky a větší dráha ve tvaru „osmičky“ pro dospělé a zkušenější bruslaře.

Dráha Dráha

Park poskytuje možnost trávit volný čas jak aktivně na bruslích, tak pasivně odpočinkem na zatravněných plochách či lavičkách, které jsou rozmístěny kolem cest v prostoru celého parku.

V rámci projektu nevznikly jen dvě in-line dráhy, ale bylo zatravněno přes 17 tisíc m2 plochy, vysazeno přes 40 stromů a 2500 keřů, byly také vybudovány parkové cesty a park osazen odpadkovými koši, lavičkami a informačními tabulemi.

Mezi hlavní přínosy projektu patří: odstranění zátěže pro životní prostředí, rozšíření ploch zeleně a sídelní vegetace, rozšíření ploch pro rekreaci, zvýšení kvality volnočasových aktivit, zkvalitnění městského prostředí a v neposlední řadě val, který byl vystavěn při ulici Kutnohorská, společně s nově vysazenou zelení, slouží jako prachový a hlukový filtr.

Projekt je neziskové povahy. Vstup do parku ani na in-line dráhy není zpoplatněn.

Park Hrušov I. a Park Hrušov II. naleznete při ulici Pod Areálem.

Věříme, že se vám bude v novém sportovně rekreačním parku Hrušov líbit, a že zde příjemně strávíte svůj volný čas, ať již aktivně nebo pasivně.

Těšíme se na vás.

Po realizaci Po realizaci