Provozní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD A PROVOZNÍ ŘÁD IN-LINE – PARK HRUŠOV

Vážení návštěvníci, vítáme vás v parku HRUŠOV. Park je veřejně přístupný. Provozní doba parku není stanovena, řídí se podle klimatických podmínek. Vstup do parku je bezplatný.

mapka

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU HRUŠOV

Vydaný na základě obecně závazné vyhlášky č.6/2001 sb.hl.m.Prahy o ochraně přírody a obecně závazné vyhlášky č.8/2008 sb.hl.m.Prahy o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

Návštěvníci jsou povinni:

 • Dodržovat návštěvní řád a pokyny provozovatele parku
 • Udržovat čistotu
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe
 • Pohybovat se s opatrností a předcházet riziku úrazu (provozovatel neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu)
 • Za dodržování návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod
 • Dětem mladším šesti let je povolen vstup do parku pouze v doprovodu dospělé osoby

Z parku bude vykázán náštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo jehož chování bude v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
Neopustí-li návštěvník v takových případech park na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení městskou policii či policii ČR.
Porušení návštěvního řádu se postihuje podle obecně platných předpisů pokutou.

Provozovatelem a majitelem parku Hrušov je městská část Praha Štěrboholy.


Provozní řád - In-line dráha

 • Jízda na dráze je na vlastní nebezpečí.
 • Dráha kolečkového bruslení (dále jen "dráha") je určena přednostně kolečkovým rychlobruslařům a bruslařům fitness in-line. Cyklistům je vjezd povolen pouze v případě, že na dráze není žádný bruslař. Ostatním je vstup na dráhu a její využívání k jiným účelům zakázán.
 • Na dráhu je zakázán vstup psům, kočkám a jiným domácím zvířatům. Je zakázáno jejich volné pobýhání v okolí dráhy.
 • Na dráze se jezdí zásadně vpravo a pouze jedním směrem a to ve směru proti chodu hodinových ručiček.
 • Rychlost jízdy bruslařů na dráze není omezena.
 • Pomalejší bruslaři jezdí zásadně vpravo u vnějšího okraje dráhy, s tím, že umožní snadné předjetí rychlejším bruslařům, kteří předjíždějí pomalejší bruslaře zleva, tzn. při vnitřním okraji dráhy.
 • Bruslaři mladší 15 let jsou povinni mít při jízdě nasazenou ochranou přilbu, ostatní chrániče jsou doporučeny. Děti do 10 let mají přístup na dráhu pouze za přítomnosti osob starších 18 let, nebo využívají kruhovou dráhu pro ně určenou.
 • Bruslení s kočárky je povoleno jen v případě malého počtu bruslařů a s jejich souhlasem.
 • V případě porušení provozního řádu bude osoba z dráhy vykázána.
zakazy
  V parku je zakázáno:
 • Kouření
 • Požívání alkoholu či jiných návykových látek
 • Volné pobíhání psů
 • Rozdělávání ohně
 • Poškozování porostů

Ke stažení: